Indywidualne spotkania rodziców z nauczycielami odbywać się będą

w każdą pierwszą środę miesiąca 15.00-16.00

   
Wychowanie od A do Z - poradnik dla rodziców >>pobierz<<  
   
Bezpieczeństwo w Internecie:  
   
Elementarz dla rodziców >>pobierz<<  
   
Elementarz dla dzieci  >>pobierz<<  
   
Nadmierne korzystanie z komputera i internetu przez dzieci i młodzież - broszura >>pobierz<<  
   
10 porad dla rodziców Internet - ulotka >>pobierz<<  
   
Umowa o korzystaniu z Internetu - >>pobierz<<  
   
   
Bliżej siebie dalej od dopalaczy >>pobierz<<  
   
Poradnik dla rodziców "Jak przygotować dziecko do szkoły".  >>pobierz<<  

 

 

 

 

Miejskie Przedszkole w Stawiskach Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Stawiskach Miejskie Przedszkole w Stawiskach Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Stawiskach Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Stawiskach Miejskie Przedszkole w Stawiskach Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Stawiskach Miejskie Przedszkole w Stawiskach