I grupa  ,,WIEWIÓRKI”:

grupa dzieci 3-4 letnich

Wychowawca: Helena Pajer

Nauczyciel uzupełniający:

Halina Bałdyga

 

   

II grupa  ,,BIEDRONKI”:

grupa dzieci 4-5 letnich

Wychowawca: Iwona Paczoszka

Nauczyciel uzupełniający:

Halina Bałdyga

 

.

 

   
   

III grupa ,,MUCHOMORKI”:

grupa dzieci 6- letnich

Wychowawca: Katarzyna Sokołowska

Nauczyciel uzupełniający:

Urszula Łakus-Dzięgielewska

 

   

IV grupa „JEŻYKI”:

grupa dzieci 6-letnich

Wychowawca: Wanda Szmuska

Nauczyciel uzupełniający:

Urszula Łakus-Dzięgielewska

 
   
   
   

 

Miejskie Przedszkole w Stawiskach Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Stawiskach Miejskie Przedszkole w Stawiskach Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Stawiskach Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Stawiskach Miejskie Przedszkole w Stawiskach Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Stawiskach Miejskie Przedszkole w Stawiskach