I grupa „ Wiewiórki”

grupa dzieci  3 - letnich

Wychowawca: Halina Bałdyga

 
   

II grupa „ Biedronki”

grupa dzieci  3-4- letnich letnich

Wychowawca: Helena Pajer

 

   

III grupa „Motylki”

grupa dzieci  4-5 - letnich

Wychowawca: Urszula Łakus – Dzięgielewska

Nauczyciel uzupełniający: Elżbieta Kurpiewska

 

   

IV grupa „ Jeżyki”

grupa dzieci  5-6 - letnich

Wychowawca: Iwona Paczoszka

 

   

V grupa „ Muchomorki”

grupa dzieci  5-6 - letnich

Wychowawca: Katarzyna Sokołowska

 
   

 

Miejskie Przedszkole w Stawiskach Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Stawiskach Miejskie Przedszkole w Stawiskach Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Stawiskach Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Stawiskach Miejskie Przedszkole w Stawiskach Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Stawiskach Miejskie Przedszkole w Stawiskach