Zajęcia pozalekcyjne w roku szkolnym 2017/2018

 

Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Stawiskach oferuje bogaty program zajęć pozalekcyjnych, podczas których uczniowie mogą rozwijać swoje pasje, pogłębiać wiedzę, przygotowywać się do udziału w różnych konkursach i zawodach, spędzać czas w grupie osób o podobnych zainteresowaniach, realizując ciekawe zadania i projekty. Zaangażowanie i pomysły prowadzących sprawiają, że zajęcia są popularne wśród uczniów. Oto lista zajęć, z których korzystają nasi uczniowie:

  

KOŁA, PROGRAMY, ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE I ROZWIJAJĄCE

Chór szkolny – prowadząca p. Mariola Olender

Koło teatralne - prowadząca p. Celina Sanicka

Koło muzyczne – prowadzący p. Grzegorz Paczoszka

Koło historyczne – prowadząca p. Zbigniew Pajer

Koło plastyczne – prowadząca p. Iwona Bogdańska

Koło czytelnicze – prowadząca p. Elżbieta Zawrotna – Kwiecień

Koło sportowe – prowadzący p. Sławomir Chodnik, p. Grzegorz Dardziński, p. Anna Rybicka

Koło Wolontariatu – prowadzący p. Elżbieta Sokołowska, p. Iwona Bogdańska, p. Zofia Kępa i ks.Wojciech Turek

Koło PCK – p. Marta Wojewoda

 

Gimnastyka korekcyjna – prowadzący p. Grzegorz Dardziński

Zajęcia socjoterapeutyczne – prowadząca p. Elżbieta Karwowska, p. Katarzyna Nowak

Zajęcia logopedyczne – prowadzące p. Beata Nowicka i p. Ewa Nikonowicz

Zajęcia rozwijające w klasach I – III, prowadzące:

p.  A. Chodnik, B. Chojnowska, E. Dęby, E. Domitrz, Z. Kępa, E. Nikonowicz, M. Olender, T. Rydzewska , M. Wojewoda.   

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne w klasach I-III, prowadzące:

p. A. Chodnik, B. Chojnowska, B. Nowicka, Z. Kępa.

Zajęcia czytelnicze – prowadząca p. E. Dęby.

Zajęcia rozwijające z języka angielskiego – prowadząca p. B. Ruszczyk, p. M. Grabowska, p. L. Śliwińska- Kozikowska, p. N. Piekarska.

 

Programy i projekty zdrowotno – profilaktyczne:

„W naszej szkole są książkowe mole” – nauczyciele biblioteki i świetlicy

„Bezpieczny Przedszkolak” – odpowiedzialne wychowawczynie  przedszkola;

„Moje dziecko idzie do szkoły – nauczyciele klas 0 - I

„Zdrowie to skarb” – odp. wszyscy nauczyciele;

„Czuję się bezpiecznie w swojej szkole” – zespół wychowawczo – opiekuńczy;

„Nie pal przy mnie, proszę” – odpowiedzialny Zespół ds. Promocji Zdrowia

„Czyste powietrze wokół nas – odpowiedzialny Zespół ds. Promocji Zdrowia

„Trzymaj formę – żyj zdrowo – odpowiedzialny Zespół ds. Promocji Zdrowia

ABC dobrego wychowania – pedagog szkolny

„O słoniku Bartusiu, który miał krótszą nóżkę” - pedagog szkolny

„Tydzień przeciwko przemocy” – SU, pedagog szkolny

 „Zachowaj trzeźwy umysł” - pedagog szkolny

„Znajdź właściwe rozwiązanie” - pedagog szkolny

 

Akcje:

„Tydzień bezpiecznego Internetu”- nauczyciele informatyki

Cała Polska czyta dzieciom – nauczyciele języka polskiego

„Poczytaj mi przyjacielu” – wych. klas I - III

„Bajkowe spotkania” - wych. klas 0 – III

„Czytanie na dywanie” – nauczyciele biblioteki i świetlicy

Street art. (cytaty na chodnikach) - nauczyciele języka angielskiego

Booktalking - nauczyciele języka angielskiego

„Sprzątanie świata” – wszyscy wychowawcy

„Totalna akcja kulturalna” – SU, wszyscy nauczyciele

„Śniadanie daje moc” – wychowawcy klas I-III

„Mleko w szkole” – wychowawcy klas I-III

„Polska biega” – nauczyciele w-f

„Chryzantema” – wych. klas VI

„Pomóż i Ty” - SU

 

Drodzy Uczniowie,
zapraszamy, abyście wybrali dla siebie takie koło zainteresowań, które będzie zgodne z Waszymi pasjami i zdolnościami.
Wszyscy opiekunowie „kół” powitają Was z wielką radością….

 

 

Miejskie Przedszkole w Stawiskach Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Stawiskach Miejskie Przedszkole w Stawiskach Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Stawiskach Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Stawiskach Miejskie Przedszkole w Stawiskach Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Stawiskach Miejskie Przedszkole w Stawiskach