Wniosek o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola

   

OŚWIADCZENIE O MIEJSCU ZAMIESZKANIA

RODZICÓW KANDYDATA I KANDYDATA

   

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

   

Oświadczenie

   

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego
w szkole podstawowej

   

Zgłoszenie do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej

Miejskie Przedszkole w Stawiskach Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Stawiskach Miejskie Przedszkole w Stawiskach Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Stawiskach Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Stawiskach Miejskie Przedszkole w Stawiskach Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Stawiskach Miejskie Przedszkole w Stawiskach