RAMOWY ROZKŁAD DNIA

Grupa 4  latków

700–845

Schodzenie się dzieci. Stwarzanie warunków do zabaw odpowiadających zainteresowaniom dziecięcym. Gry i zabawy dydaktyczne, zabawy konstrukcyjne, tematyczne, badawcze itp. Oglądanie książek, albumów, czasopism dziecięcych. Prace porządkowe w sali. Praca indywidualna i wyrównawcza. Ćwiczenia poranne.

845 –930

Przygotowanie do śniadania. Śniadanie. Czynności higieniczne.

 

930–1010

Zajęcia dydaktyczne, będące realizacją wybranych treści z programu wychowania  przedszkolnego.

1015–1130

Pobyt w ogrodzie – obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe
i ogrodnicze. Spacery, zabawy dowolne, zabawy i gry ruchowe.

1130–1145 

 

Powrót z ogrodu. W szatni czynności samoobsługowe.

 

1145–1200

W łazience czynności higieniczne oraz przygotowanie do obiadu.

 

1200–1230

Obiad.

 

1230-1330

Odpoczynek – słuchanie muzyki relaksacyjnej, bajek, wybranych pozycji z literatury dziecięcej. Gry i zabawy dydaktyczne, zabawy konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, zabawy ze śpiewem, działalność plastyczna, zabawy ruchowe. Zabawy dowolne w sali lub w ogrodzie przedszkolnym. Praca indywidualna i wyrównawcza.

 

1330–1400

W łazience czynności higieniczne oraz  przygotowanie do podwieczorku. Podwieczorek.

 

1400–1600

Stwarzanie warunków do zabaw odpowiadających zainteresowaniom dzieci.

Praca indywidualna i zespołowa w zależności od potrzeb i możliwości dzieci.
Prace porządkowe w sali.

W zależności od pory roku – zabawy dowolne w ogrodzie.

Rozchodzenie się dzieci.

 

 

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

Grupa 3 latków

700–845

Schodzenie się dzieci. Stwarzanie warunków do zabaw odpowiadających zainteresowaniom dziecięcym. Gry i zabawy dydaktyczne, zabawy konstrukcyjne, tematyczne, badawcze itp. Oglądanie książek, albumów, czasopism dziecięcych. Prace porządkowe w sali. Praca indywidualna i wyrównawcza. Ćwiczenia poranne.

845 –930

Przygotowanie do śniadania. Śniadanie. Czynności higieniczne.

 

930–950

Zajęcia dydaktyczne, będące realizacją wybranych treści z programu wychowania  przedszkolnego.

1015–1130

Pobyt w ogrodzie – obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe
i ogrodnicze. Spacery, zabawy dowolne, zabawy i gry ruchowe. 

1130–1145 

 

Powrót z ogrodu. W szatni czynności samoobsługowe.

 

1145–1200

W łazience czynności higieniczne oraz przygotowanie do obiadu.

 

1200–1230

Obiad.

 

1230-1330

Odpoczynek – słuchanie muzyki relaksacyjnej, bajek, wybranych pozycji

z literatury dziecięcej. Gry i zabawy dydaktyczne, zabawy konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, zabawy ze śpiewem, działalność plastyczna, zabawy ruchowe. Zabawy dowolne w sali lub w ogrodzie przedszkolnym. Praca indywidualna i wyrównawcza.

1330–1400

W łazience czynności higieniczne oraz  przygotowanie do podwieczorku. Podwieczorek.

 

1400–1600

Stwarzanie warunków do zabaw odpowiadających zainteresowaniom dzieci.

Praca indywidualna i zespołowa w zależności od potrzeb i możliwości dzieci.
Prace porządkowe w sali.

W zależności od pory roku – zabawy dowolne w ogrodzie.

Rozchodzenie się dzieci.

 

 

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

Grupa 6 latków

700–845

Schodzenie się dzieci. Stwarzanie warunków do zabaw odpowiadających zainteresowaniom dziecięcym. Gry i zabawy dydaktyczne, zabawy konstrukcyjne, tematyczne, badawcze itp. Oglądanie książek, albumów, czasopism dziecięcych. Prace porządkowe w sali. Praca indywidualna i wyrównawcza. Ćwiczenia poranne. 

845 –930

Przygotowanie do śniadania. Śniadanie. Czynności higieniczne.

 

930–1030

Zajęcia dydaktyczne, będące realizacją wybranych treści z programu wychowania  przedszkolnego.  

1030–1130

Pobyt w ogrodzie – obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe
i ogrodnicze. Spacery, zabawy dowolne, zabawy i gry ruchowe.

 

1130–1145 

 

Powrót z ogrodu. W szatni czynności samoobsługowe.

 

1145–1200

W łazience czynności higieniczne oraz przygotowanie do obiadu.

 

1200–1220

Obiad.

 

1220-1330

Odpoczynek – słuchanie muzyki relaksacyjnej, bajek, wybranych pozycji

z literatury dziecięcej. Gry i zabawy dydaktyczne, zabawy konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, zabawy ze śpiewem, działalność plastyczna, zabawy ruchowe. Zabawy dowolne w sali lub w ogrodzie przedszkolnym. Praca indywidualna i wyrównawcza. 

1330–1400

W łazience czynności higieniczne oraz  przygotowanie do podwieczorku. Podwieczorek.

 

1400–1600

Stwarzanie warunków do zabaw odpowiadających zainteresowaniom dzieci.

Praca indywidualna i zespołowa w zależności od potrzeb i możliwości dzieci.
Prace porządkowe w sali.

W zależności od pory roku – zabawy dowolne w ogrodzie.

Rozchodzenie się dzieci.

 

 

 

                                                          RAMOWY ROZKŁAD DNIA

Grupa 5 latków

700–845

Schodzenie się dzieci. Stwarzanie warunków do zabaw odpowiadających zainteresowaniom dziecięcym. Gry i zabawy dydaktyczne, zabawy konstrukcyjne, tematyczne, badawcze itp. Oglądanie książek, albumów, czasopism dziecięcych. Prace porządkowe w sali. Praca indywidualna i wyrównawcza. Ćwiczenia poranne. 

845 –930

Przygotowanie do śniadania. Śniadanie. Czynności higieniczne.

 

930–1030

Zajęcia dydaktyczne, będące realizacją wybranych treści z programu wychowania  przedszkolnego.  

1030–1130

Pobyt w ogrodzie – obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe
i ogrodnicze. Spacery, zabawy dowolne, zabawy i gry ruchowe.

 

1130–1145 

 

Powrót z ogrodu. W szatni czynności samoobsługowe.

 

1145–1200

W łazience czynności higieniczne oraz przygotowanie do obiadu.

 

1200–1220

Obiad.

 

1220-1330

Odpoczynek – słuchanie muzyki relaksacyjnej, bajek, wybranych pozycji

z literatury dziecięcej. Gry i zabawy dydaktyczne, zabawy konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, zabawy ze śpiewem, działalność plastyczna, zabawy ruchowe. Zabawy dowolne w sali lub w ogrodzie przedszkolnym. Praca indywidualna i wyrównawcza.

1330–1400

W łazience czynności higieniczne oraz  przygotowanie do podwieczorku. Podwieczorek.

 

1400–1600

Stwarzanie warunków do zabaw odpowiadających zainteresowaniom dzieci.

Praca indywidualna i zespołowa w zależności od potrzeb i możliwości dzieci.
Prace porządkowe w sali.

W zależności od pory roku – zabawy dowolne w ogrodzie.

Rozchodzenie się dzieci.

 

 

 
 
 
 
 
Miejskie Przedszkole w Stawiskach Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Stawiskach Miejskie Przedszkole w Stawiskach Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Stawiskach Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Stawiskach Miejskie Przedszkole w Stawiskach Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Stawiskach Miejskie Przedszkole w Stawiskach