Nasze przedszkole istnieje od 1976 roku. Pierwszym dyrektorem przedszkola była pani Ludwika Skrzypczak. Od września 2015 roku Miejskie Przedszkole wchodzi w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego, którego dyrektorem jest pan Tomasz Chojnowski.

         Przedszkole usytuowane jest w centrum miasta, w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej. Posiada ono zagospodarowany plac zabaw, który zaspokaja potrzeby ruchowe dzieci na świeżym powietrzu i zachęca do zabawy.

         W jednopiętrowym budynku mieści się 4 sale dydaktyczne, aula, gabinet dyrektora, intendenta, pomieszczenia socjalne i zaplecze pionu żywienia. Nasze przedszkole jest kolorowe i bajeczne. Ciągle doskonalimy swoją bazę lokalową. Sale wyposażone są w nowe meble, pomoce dydaktyczne i piękne zabawki.

         Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Obecnie w  przedszkolu pracuje pięć grup:

2 grupy dzieci 6-letnich (Jeżyki, Muchomorki)

1 grupa dzieci 5-letnich(Motylki)

1 grupa dzieci 4-letnich (Biedronki)

1 grupa dzieci 3-letnich (Wiewiórki)

Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00- 16.00.

Kadra pedagogiczna posiada pełne kwalifikacje do pracy w przedszkolu; sześcioro nauczycieli dyplomowanych i jeden nauczyciel mianowany. Praca wychowawczo-dydaktyczna planowana jest zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego.

Nasze przedszkole jest jedyną placówką w gminie Stawiski. Wobec dzieci i rodziców pełni rolę wspomagającą i integrującą społeczność lokalną. W realizację naszej misji zaangażowany jest cały personel pedagogiczny, administracyjno-obsługowy, jak również rodzice, a efektem naszej wspólnej pracy jest przedszkole, w którym dzieci czują się ważne, bezpieczne i akceptowane.

 

Miejskie Przedszkole w Stawiskach Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Stawiskach Miejskie Przedszkole w Stawiskach Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Stawiskach Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Stawiskach Miejskie Przedszkole w Stawiskach Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Stawiskach Miejskie Przedszkole w Stawiskach