I semestr: od 02 września 2019 r. do 17stycznia 2020 r.

II semestr: od 3lutego 2020 r. do 26 czerwca 2020 r. 

Termin

Wydarzenie

2 września 2019 r.

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno - wychowawczych

10 września 2019 r. 

Zebrania z rodzicami w przedszkolu

11 września 2019 r.

Zebranie z rodzicami kl. I-III i IV-VIII

12 września 2019 r.

Przedstawienie planu nadzoru pedagogicznego, zatwierdzenie planu pracy szkoły.

6  listopada 2019 r

Zebrania z rodzicami

23 grudnia – 31 grudnia 2019 r.

Zimowa przerwa świąteczna

13 stycznia 2020 r.

Klasyfikacja semestralna uczniów – zebranie Rady Pedagogicznej

15-16 stycznia 2020 r.

Zebrania z rodzicami (podsumowanie I półrocza)

20 stycznia – 2 lutego 2020 r.

Ferie zimowe

4 marca 2020 r.

Zebrania z rodzicami

9 kwietnia – 14 kwietnia 2020 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

21, 22, 23 kwietnia 2020 r.

Egzamin ósmoklasisty

6  maja 2020 r.

Zebrania z rodzicami

Kwiecień 2020 r.

Przedstawienie i zaopiniowanie arkusza organizacji szkoły na następny rok szkolny.

18 czerwca 2020 r.

Klasyfikacja roczna uczniów – zebranie Rady Pedagogicznej

26 czerwca 20120 r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 

 

Dodatkowe dni wolne od nauki (oprócz świąt)

31 października

21 kwietnia

22 kwietnia

23 kwietnia

29 kwietnia

30 kwietnia

24 kwietnia

12 czerwca

 

Egzamin ósmoklasisty

 

 

 

 

 

 

Miejskie Przedszkole w Stawiskach Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Stawiskach Miejskie Przedszkole w Stawiskach Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Stawiskach Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Stawiskach Miejskie Przedszkole w Stawiskach Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Stawiskach Miejskie Przedszkole w Stawiskach