Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

 

 

 

Termin

Wydarzenie

3 września 2018 r.

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno - wychowawczych

12 września 2018 r.

Zebranie z rodzicami kl. I-III i IV-VII i III Gimnazjum

19 września 2018 r. 

Zebrania z rodzicami w przedszkolu

7  listopada 2018 r

Zebrania z rodzicami

23 grudnia – 31 grudnia 2018 r.

Zimowa przerwa świąteczna

10 stycznia 2019 r.

Klasyfikacja semestralna uczniów – zebranie Rady Pedagogicznej

17-18 stycznia 2019 r.

Zebrania z rodzicami (podsumowanie I półrocza)

21 stycznia – 3 lutego 2019 r.

Ferie zimowe

7-8 marca 2019 r.

Zebrania z rodzicami

18 kwietnia – 23 kwietnia 2019 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

10, 11, 12 kwietnia 2019 r.

Egzamin gimnazjalny

15, 16, 17 kwietnia 2019 r.

Egzamin ósmoklasisty

8  maja 2019 r.

Zebrania z rodzicami

14 czerwca 2019 r.

Klasyfikacja roczna uczniów – zebranie Rady Pedagogicznej

21 czerwca 2019 r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 

Dodatkowe dni wolne od nauki (oprócz świąt)

31 października

2 listopada

15 kwietnia

16 kwietnia

17 kwietnia

29 kwietnia

30 kwietnia

2 maja

 

 

Egzamin ósmoklasisty

 

 

 

 

 

Miejskie Przedszkole w Stawiskach Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Stawiskach Miejskie Przedszkole w Stawiskach Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Stawiskach Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Stawiskach Miejskie Przedszkole w Stawiskach Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Stawiskach Miejskie Przedszkole w Stawiskach