Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

 

  1. 

 

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

4 września 2017 r.

 podstawa prawna

§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.) oraz przepisy wydane na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)

2. 

Zimowa przerwa świąteczna

 

23 - 31 grudnia 2017 r.

 podstawa prawna

§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.)

3. 

Ferie zimowe

 

22 stycznia – 4 lutego 2018 r.

województwa: podlaskie, warmińsko-mazurskie

  podstawa prawna

§ 3 ust. 1 pkt  2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.)

4. 

Wiosenna przerwa świąteczna

 

29 marca – 3 kwietnia 2018 r. 

 podstawa prawna

§ 3 ust. 1 pkt. 3rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.)

5. 

Egzamin gimnazjalny 

18, 19, 20 kwietnia 2018 r.

(https://www.cke.edu.pl/egzamin-gimnazjalny/komunikaty-i-informacje)

 podstawa prawna:  art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2016 r., poz. 1943, z późn. zm.); 

§ 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r.  w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu 

gimnazjalnego  i  egzaminu maturalnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 2223, z późn. zm.)

6. 

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

22 czerwca 2018 r.

 podstawa prawna

§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.)

7. 

Ferie letnie

 

23 czerwca - 31 sierpnia 2018 r.

podstawa prawna

§ 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.)

 

 

Dodatkowe dni wolne od nauki (oprócz świąt)

2 XI

3 XI

18 IV

19 IV

20 IV

30 IV

2 V

4 V

 

 

 

 

Miejskie Przedszkole w Stawiskach Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Stawiskach Miejskie Przedszkole w Stawiskach Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Stawiskach Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Stawiskach Miejskie Przedszkole w Stawiskach Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Stawiskach Miejskie Przedszkole w Stawiskach