Dzięki Wam my stajemy się    lepsi i szlachetniejsi