Jubileusz 80 – lecia Szkoły Podstawowej w Stawiskach