Roczny  plan  pracy Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Stawiskach 2017/2018

   

Szkolny Program Wychowowczo - Profilaktyczny 2017-2018

   

Koncepcja pracy Zespołu Szkolno – Przedszkolnego

w Stawiskach w latach 2015 – 2020

   
   
   
   
   
   
   
   
Miejskie Przedszkole w Stawiskach Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Stawiskach Miejskie Przedszkole w Stawiskach Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Stawiskach Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Stawiskach Miejskie Przedszkole w Stawiskach Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Stawiskach Miejskie Przedszkole w Stawiskach