„Życie to droga od marzeń do wspomnień” –

Jubileusz 80 – lecia Szkoły Podstawowej w Stawiskach

 


        
29 listopada 2016 r. to data szczególna. W tym dniu obchodziliśmy 80-lecie istnienia Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Stawiskach.

         Wewnątrz, jak i z zewnątrz, nasza jubilatka prezentowała się wspaniale w swojej odnowionej szacie, będącej efektem prac remontowych ostatnich kilku miesięcy.

         Uroczystość zgromadziła i połączyła kilka pokoleń: dorosłych i młodzież, uczniów i absolwentów, nauczycieli i emerytów, pracowników i rodziców. Aby ułatwić gościom podróż sentymentalną w przeszłość nauczyciele przygotowali ekspozycję zdjęć, kronik szkolnych, dokumentów z minionych lat, gazetki, pamiątki, wystawy prac plastycznych oraz wytwory artystyczne uczniów. Święto szkoły stało się również okazją do zaprezentowania osiągnięć uczniów w sporcie. Ściany szkoły zdobiły fotografie i puchary uzyskane przez uczniów w minionych latach oraz te, zdobywane obecnie. Do jubileuszu nawiązywały także specjalnie zaprojektowane pamiątki okolicznościowe, którymi mogliśmy obdarować gości.

         W ten, jakże uroczysty w życiu szkolnej społeczności dzień, uczniowie wraz z nauczycielami, pracownikami obsługi, emerytami i zaproszonymi gośćmi skierowali kroki w stronę odświętnie przybranej sali gimnastycznej, gdzie rozpoczęły się uroczystości  jubileuszowe. 

 

O godzinie 1200 wszyscy obecni zostali zaproszeni do udziału w uroczystej akademii.

 

Dyrektor Tomasz Chojnowski serdecznie powitał przybyłych na jubileusz gości: władze kościelne: Ks. kan. dr Wojciecha Turowskiego i ks. Wojciecha Turka; władze  samorządowe z Burmistrzem Stawisk Krzysztofem Rafałowskim, Przewodniczącym Rady Miejskiej Józefem Zalewskim oraz Sekretarz Gminy Stawiski Agnieszką Rutkowską na czele, Honorowego Obywatela Gminy i Miasta Stawiski pana Stanisława Konopkę, Radną Powiatu Kolneńskiego Barbarę Truszkowską dyrektor Gimnazjum w Stawiskach Katarzynę Nowak, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Stawiskach Katarzynę Konopka, dyrektora Hexa Banku w Stawiskach Pawła Bączka, kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Izabelę Łoszewską, przyjaciół szkoły – Jerzego Rutkowskiego i Edwarda Rydzewskiego, przedstawicieli Rady Rodziców, nauczycieli i pracowników obsługi, którzy już zakończyli swoją pracę zawodową, uczniów i absolwentów oraz pozostałych gości. Jednym słowem powitano tych wszystkich, którzy poprzez swoją obecność, niezależnie od czasu i okoliczności, tworzyli historię Szkoły Podstawowej w Stawiskach  na przestrzeni 80 lat, stanowili jej esencję oraz pozostawili w niej jakąś cząstkę siebie już na zawsze.

         Po oficjalnych przemówieniach zgromadzeni goście zostali zaproszeni na wzruszającą, sentymentalną podróż w przeszłość, podczas której zostało odkrytych kilka zapisanych kart z 80 – letniej historii szkoły. Prezentacje z dziejów szkoły zostały przygotowane na podstawie „Historii Szkoły Podstawowej w Stawiskach” opracowanej przez panią Krystynę Gąsiewską w sierpniu 1996 roku z okazji 60-lecia placówki.

         Uczniowie klas IV – VI wraz z wychowawcami przedstawili historię naszej szkoły za pomocą scenek tematycznych – bardzo wymownych i przejmujących do głębi wszystkich obecnych na sali. Powrót do przeszłości rozpoczął się od momentu budowy szkoły na przełomie lat 1935/1936. Kolejno przedstawiane przez uczniów scenki przenosiły zgromadzonych do następujących po sobie dziesięcioleci, do tamtych trudnych czasów, czasów okupacji radzieckiej, tajnego nauczania podczas okupacji niemieckiej, nauczania w szkole ograbionej ze wszystkiego w latach II wojny światowej, ukazywały etapy rozbudowy szkoły, aż do momentu wręczenia sztandaru i nadania szkole imienia Tadeusza Kościuszki w 1976 r. Zostało również przedstawione zniszczenie budynku podczas wichury nad Stawiskami w 1981 r. Finalną scenką było ukazanie budynku szkolnego w obecnej postaci – pięknego, ciepłego, kolorowego. To dzięki władzom samorządowym i dyrekcji szkoły została zrealizowana wielka inwestycja, dzięki której oblicze szkolnego budynku zmieniło się diametralnie, a warunki nauki i zdobywania nowych umiejętności przez uczniów uległy ogromnej poprawie.

Po tych wzruszających scenkach historycznych uczniowie przedstawili oblicze szkoły współczesnej. Dziewczęca grupa taneczna zaprezentowała pantomimę pt. „W zaczarowanym ogrodzie”, z krótkim recitalem wystąpiła grupa wokalno – instrumentalna, a członkowie kółka informatycznego przedstawili film promujący naszą placówkę.

Program artystyczny był okazją do wspomnień, refleksją nad przemijającym czasem, a także przypomnieniem, że szkoła to miejsce, gdzie oprócz nauki płata się figle, przeżywa chwile radości, nawiązuje przyjaźnie. Każda z obecnych na sali osób odczuła, że wszystkie zakątki szkolnych korytarzy i sal lekcyjnych przemawiały w tym dniu duchem wspomnień, że właśnie w tym dniu łączy się przeszłość z teraźniejszością, że język przeszłości jest bardzo aktualny dla młodego pokolenia.

         Po wspaniałych występach uczniów na ręce Dyrektora Tomasza Chojnowskiego zgromadzeni goście składali życzenia jubileuszowe. Gratulacje, kwiaty, ciepłe słowa i upominki składane na ręce Pana Dyrektora wywołały wzruszenie.

Ten wyjątkowy dzień stał się też okazją do wyrażenia wdzięczności wszystkim, którzy szkołę tworzyli, tworzą ją obecnie, wspierają i stanowią o jej przyszłości.

Pan Dyrektor w imieniu społeczności uczniowskiej, nauczycieli oraz swoim własnym skierował słowa wdzięczności do władz samorządowych za owocną współpracę, która umożliwia rozwój naszej placówki. Skierował wyrazy uznania za dążenia do poprawy bazy dydaktycznej i infrastruktury Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Stawiskach. Podkreślił, że tworzenie coraz lepszych warunków do nauki i rozwijania zainteresowań uczniów jest widocznym rezultatem współpracy i wizytówką skuteczności działań samorządu. Jest również wyrazem troski, jaka przywiązywana jest do potrzeb uczniów i ich wspierania we wszechstronnym rozwoju. Podziękował za wspieranie inicjatyw, tworzenie dobrego klimatu współpracy, za poczucie wspólnoty i chęć nawiązywania dialogu oraz za zwykłą, ludzką życzliwość.

Dyrektor słowa podziękowań skierował również do rodziców, nauczycieli, uczniów,  pracownikom szkoły, zaangażowanym w organizację jubileuszowych uroczystości oraz  do przyjaciół szkoły i sponsorów za finansowe wsparcie i pomoc. Dyrektor wyraził nadzieję, że nas wszystkich, całą społeczność Szkoły Podstawowej w Stawiskach, czeka jeszcze niejeden wielki i piękny jubileusz.

Kolejnym punktem uroczystości była nostalgiczna prezentacja multimedialna – stare zdjęcia z kronik szkolnych i domowych albumów pozwoliły na piękne spotkanie z nauczycielami i pracownikami szkoły, którzy już z innego wymiaru oglądali nasz jubileusz. Dzięki zachowanym zdjęciom mogliśmy poznać ludzi, którzy od podstaw tworzyli historię naszej placówki. Poznaliśmy również wycinki z pracy nauczycieli, którzy obecnie przebywają na zasłużonym odpoczynku. Po twarzach zgromadzonych gości widać było, jak bardzo te wspomnienia poruszyły ich dusze, w niejednym oku zabłysła łza wzruszenia.

Na koniec nie zabrakło też słodkiego akcentu, jubileuszowego tortu, którym zostali poczęstowani wszyscy uczestnicy uroczystości. W ten symboliczny sposób mogliśmy podziękować wszystkim sympatykom szkoły, którzy z dużym zaangażowaniem pracowali na jej kolejne sukcesy.

         Jubileusz 80-lecia Szkoły Podstawowej w Stawiskach należy już do historii. Dla dorosłych uczestników naszej uroczystości była ona doskonałą okazją do spotkań dawno niewidzianych nauczycieli, kolegów ze szkolnej ławy; było to kilkugodzinne oderwanie się od trudów codziennego życia i nostalgiczny powrót do czasów beztroskiego dzieciństwa. Naszym obecnym uczniom jubileusz pokazał, że szkoła, w której się uczą, to placówka z tradycjami, szanująca i kultywująca swą historię. Przekonali się, że miejsce to wiele znaczyło i znaczy dla ogromnej rzeszy tych spośród mieszkańców Stawisk, którzy właśnie w tej szkole rozpoczynali swą przygodę z edukacją.

Uroczystość jubileuszowa przypomniała nam wszystkim, że w Szkole Podstawowej w Stawiskach najważniejszy zawsze był i jest uczeń, duszą szkoły – nauczyciel, wsparciem - rodzice a dumą – jej absolwenci.

Wychodząc z założenia, że historia jest nauczycielką życia, staramy się pielęgnować wspaniałe tradycje naszej szkoły i korzystać z mądrości ludzi, którzy ją tworzyli.

 

 

 

 

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego składa serdeczne podziękowania

za przygotowanie uroczystości z okazji 80-lecia Szkoły Podstawowej
im. Tadeusza Kościuszki w Stawiskach:

Koordynator i opracowanie scenariusza jubileuszu – p. Aldona Wesołowska

Prezentacje z dziejów szkoły ( na podstawie „Historii Szkoły Podstawowej w Stawiskach”

opracowanej przez p. Krystynę Gąsiewską w sierpniu 1996 roku z okazji 60-lecia placówki):

Przygotowanie scen historycznych:

IV A – p. G. Paczoszka

IV B –p. B. Nowicka

IV C – p. B. Zajkowska

V A – p. B. Wierciszewska

V B – p. E. Zawrotna - Kwiecień

V C – p. D. Sokołowska

VI B – p. B. Ruszczyk

VI C – p. D. Dardzińska

Oprawa muzyczna: p. B. Ruszczyk

Laurki dla Jubilatki:

I A – p. M. Olender

II A – p. B. Nowicka

II B – p. Z. Kępa

II C – p. A. Chodnik

III A – p. T. Rydzewska

III B – M. Chojnowska

 

IV A – p. G. Paczoszka

IV B –p. B. Nowicka

IV C – p. B. Zajkowska

V A – p. B. Wierciszewska

V B – p. E. Zawrotna - Kwiecień

V C – p. D. Sokołowska

VI A – p. C. Sanicka

VI B – p. B. Ruszczyk

VI C – p. D. Dardzińska

 

Ekspozycja prac „Jak to dawniej w szkole było” – wspomnienia naszych dziadków, rodziców…
– p. T. Rydzewska, p. M. Chojnowska

Pokaz taneczny – p. M. Olender

„Wspomnienia” – prezentacja multimedialna: p. B. Ruszczyk

Film o szkole – p. G. Paczoszka

Występ wokalno – instrumentalny – p. G. Paczoszka

Zdjęcia, kamera – p. G. Dardziński, G.Paczoszka

Nagłośnienie – p. G. Paczoszka

Dekoracja sali – p. I. Bogdańska, p. G. Paczoszka

Zaproszenia (przygotowanie i zapraszanie gości) – p. I. Bogdańska, p. E. Karwowska, p. B. Nowicka

 

 

 

Miejskie Przedszkole w Stawiskach Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Stawiskach Miejskie Przedszkole w Stawiskach Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Stawiskach Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Stawiskach Miejskie Przedszkole w Stawiskach Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Stawiskach Miejskie Przedszkole w Stawiskach